vanaf R710 PP deel

The Nottingham Road Hotel

vanaf R710 PP deel

 

Oorsig

Geriewe

Kamer geriewe

 • Internet toegang
 • Nie Rook
 • Sateliet televisie
 • Klein Troeteldiere
 • Televisie

Op perseel geriewe

 • Kroeg
 • Kinders
 • Konverensie lokale
 • Wasgoed
 • Restaurant
 • Veilige parkeer

Plaaslike geriewe

 • Kroeg
 • Skoonheid
 • Vietsry
 • Vermaak
 • Visvang
 • Gholfbaan
 • Gymnasium
 • Staproetes
 • Perdry
 • Inkopies/winkels
 • Wynroete

Kostes

week
day
 
day
week

 
 

 • Bespreking betroubaarheid
 • Reaksie koers: 95%
 • Algemene Reaksie spoed: 20 ure
 • Kanselasie na betaling: 0%
 • Krediet kaarte word aanvaar by die blyplek
 • Visa
 • American Express
 • Diner's Club
 • Mastercard

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek

Ligging

R103 Old Main Road, Nottingham Road Village, Kwa Zulu Natal, 3280

Map The Nottingham Road Hotel in Nottingham Road Midlands KwaZulu Natal Suid-Afrika

Gaste Kommentaar

Room number 1 is too close to the Pub and we did not get to sleep until about 12h45 when the last patrons left the Pub. The door hinge was also loose so the door to our room did not close properly so we had to use a towel to block the gap and retain privacy.
Otherwise, Food wise dinner and breakfast was excellent

-

The service at dinner was very slow due to it being very busy, apart form that it was a great stay.
Thanks again to the hotel for the great discount as well.

-

We enjoyed our stay very much.
-

The local pub in the hotel can get very loud and last until the early hours of the morning.
-

Sleeping-OUT is proud to be South African