Weather @ Buffalo Thorn Safari Lodge
Partly cloudy Thu, 09 Jul
Max: 20°C (68°F)
Min: 11°C (52°F)
10mph / 16km/h (ENE)
Partly cloudy Fri, 10 Jul
Max: 26°C (79°F)
Min: 12°C (53°F)
10mph / 16km/h (ENE)
Partly cloudy Sat, 11 Jul
Max: 21°C (69°F)
Min: 12°C (54°F)
16mph / 25km/h (SSE)
Partly cloudy Sun, 12 Jul
Max: 19°C (66°F)
Min: 6°C (43°F)
13mph / 21km/h (E)
Partly cloudy Mon, 13 Jul
Max: 21°C (69°F)
Min: 6°C (44°F)
7mph / 11km/h (SSE)
Partly cloudy Tue, 14 Jul
Max: 25°C (77°F)
Min: 7°C (45°F)
7mph / 12km/h (SSE)
Partly cloudy Wed, 15 Jul
Max: 22°C (71°F)
Min: 10°C (49°F)
14mph / 23km/h (E)